Priser

Vi regulerer vores priser dagligt for at sikre fair og konkurrencedygtige priser

Vi forstår, at priserne på jern og metal kan variere fra dag til dag, og det er grunden til, at vores priser bliver reguleret af den højeste dagspris. Dette betyder, at der ingen fast pris er, men at prisen følger markedets værdi. På denne måde kan vores kunder være sikre på, at de får den bedste værdi for deres jern og metal.

Vores prissætning

Vi tilbyder konkurrencedygtige priser på jern og metal, og vores prissætning er baseret på den højeste dagspris for jern og metal. Vi regulerer vores priser dagligt for at sikre fair og konkurrencedygtige priser for vores kunder. Dette betyder også, at priserne kan variere fra dag til dag, men vores kunder kan altid være sikre på, at de får den bedste værdi for deres jern og metal.

Fordelene ved vores prissætning

Fordelen ved vores prissætning er, at vi sikrer, at vores kunder altid får den bedste værdi for deres jern og metal. Da vores priser følger markedsværdien, er vores priser altid konkurrencedygtige og fair.

Vi stræber altid efter at levere en pålidelig og professionel service til vores kunder, og det betyder også, at vi har en gennemsigtig prissætning. Vi informerer vores kunder om de aktuelle priser, så ønsker du at kende prisen, så kontakt os på på telefonnummer (+45) 97 35 09 05 eller via e-mail på skrot@skjernprodukt.dk.

Kontakt os for yderlig information

Hvis du er interesseret i at vide mere om vores prissætning, er du velkommen til at kontakte os på telefonnummer (+45) 97 35 09 05 eller via e-mail på skrot@skjernprodukt.dk. Vi vil gerne hjælpe dig med at få den bedste værdi for dit jern og metal.